Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. _ GIS Expert-Πολεδόμος Χωροτάκτης

96 προβολές 07 Σεπτεμβρίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών έως

31 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική

GIS EXPERTΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ζητείται από την εξειδικευμένη Εταιρεία ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ Π ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. για πλήρη απασχόληση σε σημαντικά επενδυτικά έργα χωρικών αναπτύξεων (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΠΣ κ.λπ.).

Απαιτούνται:

Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη ή MSc Πολεοδομίας-Χωροταξίας & Γνώσεις σε ARCGIS/QGIS, Χωρικές Βάσεις, Χαρτογραφία,

Δεξιότητες: Συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα, Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη, Οργανωτικές ικανότητες, Ομαδικό πνεύμα, Ανάληψη πρωτοβουλιών.

Επιθυμητά: MSc GIS, Αρχειοθέτηση, AutoCAD, Adobe Photoshop, MS Project.

Προσφέρονται: Άμεση πρόσληψη και ευκαιρίες για ανάληψη ουσιαστικών ευθυνών, Σταθερότητα, Ουσιαστικές δυνατότητες επαγγελματικής/επιστημονικής εξέλιξης μέσα από εμβάθυνση σε σημαντικά και πολύπλοκα έργα/θέματα, Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, Άρτιος εξοπλισμός, Διαρκής και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην μεθοδολογία χωρικών αναπτύξεων, και τις πολεοδομικές-χωροταξικές μελέτες.

Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Βιογραφικά στο e-mail. 

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας. Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.