Πρόσκληση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) στη Θεσσαλονίκη

148 προβολές 23 Νοεμβρίου 2022

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

Αποστολή βιογραφικών έως

09 Δεκεμβρίου 2022

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πληροφορική

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με έδρα του την Θεσσαλονίκη. Από την 10/3/2000 είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Διεξάγει δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
Το ΙΠΤΗΛ διεξάγει δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (αναλυτική λίστα με τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΠΤΗΛ παρατίθεται στο σύνδεσμο).

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέρει 63 θέσεις έκτακτου προσωπικού.

Περισσότερες Πληροφορίες   για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Νοεμβρίου.

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ