Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή – Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. & Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

124 προβολές 31 Αυγούστου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

02 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Εργαστήριο Φυσικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, προσκαλεί αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με την Ηλεκτροχημεία, να προβούν σε  προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με την μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτροχημικών διατάξεων και συστημάτων μετατροπής/ αποθήκευσης ενέργειας και τεχνολογιών υδρογόνου (bit.ly/2EoktNr). Η διδακτορική διατριβή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

 

Επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών των σπουδών μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtsiplak@chem.auth.gr (Δημήτριος Τσιπλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ)

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.