Πρόσκληση επιστημονικού συνεργάτη για την «ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – AIDA», με αντικείμενο «Διαχείριση ερευνητικών έργων με αντικείμενο σχετικό σε Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση»

34 προβολές 22 Νοεμβρίου 2022

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Computer Vision Machine Learning (AIIA.CVML)

Αποστολή βιογραφικών έως

09 Δεκεμβρίου 2022

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Θετικές Επιστήμες Πληροφορική Πολυτεχνική

Η ερευνητική ομάδα Computer Vision Machine Learning (AIIA.CVML) https://aiia.csd.auth.gr/computer-vision-machine-learning/ του εργαστηρίου της Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή κο Ι. Πήτα, πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA) https://www.i-aida.org/ ζητά νέους/νέες:

 • Μεταδιδακτορικούς ερευνητές με αντικείμενο σχετικό με Πληροφορική (κατά προτίμηση Μηχανική Μάθηση ή Υπολογιστική Όραση)

ή

 • Επιστήμονες Πληροφορικής ή Πτυχιούχους Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με την Πληροφορική (ειδικότερα Μηχανική Μάθηση)

για διαχείριση στα ερευνητικά έργα Horizon Europe και H2020: AIDA, TEMA, SIMAR, AI4Media, AI4Europe, και AerialCore.

Επιθυμητή η εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών έργων.

 

Αντικείμενα:

 • Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
 • Οικονομική διαχείριση
 • Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Τεχνικές δεξιότητες από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα
 • Διαχείριση ρίσκου
 • Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων
 • Υποστήριξη έρευνας (ανάπτυξη επιστημονικού λογισμικού, επισημείωση δεδομένων, κλπ.)
 • Διαχείριση επικοινωνίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μέλη και συνεργάτες του εργαστηρίου (AIIA Lab)
 • Επιθυμητή η εμπλοκή στο ερευνητικό αντικείμενο του έργου.

Σχετικά ερευνητικά έργα και σύνδεσμοι:

 1. International Artificial Intelligence Doctoral Academy (AIDA) https://www.i-aida.org/
 2. Trusted Extremely Precise Mapping and Prediction for Emergency management (TEMA), Νέο έργο (2022-2026) Horizon Europe (Συντονιστής Ι. Πήτας)
 3. AI4Europe Νέο έργο (2022-2025) Horizon Europe
 4. AI4Media Center of AI Excellence (2020-2024) https://www.ai4media.eu/
 5. Safe Inspection and Maintenance with AI and Augmented Reality (SIMAR) Νέο έργο (2022-2025) Horizon Europe
 6. AerialCore H2020 Project (2020-2024) https://aerial-core.eu/

Τι προσφέρουμε:

 • Συνεργασία με την Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Πλήρως ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και εξασφαλισμένη διάρκεια χρηματοδότησης στο πλαίσιο επιστημονικών έργων.
 • Πολύ μεγάλη εμπειρία στην διαχείρηση χρηματοδοτούμενων έργων.

Ο υπεύθυνος καθηγητής κος Ιωάννης Πήτας έχει τους καλύτερους επιστημονικούς δείκτες (H-index, citations) στην Πληροφορική στην Ελλάδα. Είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA, με 77 εταίρους, εκ των οποίων 60 άριστα Ευρωπαικά Πανεπιστήμια), επιστημονικός υπεύθυνος 74+ ερευνητικών έργων και συντονιστής του νέου μεγάλου ερευνητικού έργου TEMA (extreme data analytics).

Οι αποδοχές εξαρτώνται από το βιογραφικό, βαθμολογία και γνώσεις του υποψηφίου.

Αιτήσεις για συνεργασία:

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α πρέπει να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pitas@csd.auth.gr, μέχρι 9/12/2022, με συνημμένα τα εξής:

 • βιογραφικό σημείωμα,
 • αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας σε όλο το φάσμα σπουδών.

Για όλες τις θέσεις θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του ΑΠΘ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ