Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης στην ΕΒΕΤΑΜ του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου “HEREWEAR: Biobased local sustainable circular wear” του Προγράμματος Horizon 2020

65 προβολές 13 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Διαύγεια

Επιστημονικό Αντικείμενο
Χημεία Χημικών Μηχανικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΕΤΑΜ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) την προκήρυξη μίας (1) θέσης ερευνητικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου του Προγράμματος Horizon 2020, HEREWEAR-GA 101000632.
β) να δοθεί δημοσιότητα στην ως άνω πρόσκληση με την ανάρτηση του κειμένου στο Δικτυακό τόπο της ΕΒΕΤΑΜ (http://www.mirtec.gr).

Ειδίκευση: ΠΕ Χημικού ή Χημικού Μηχανικού

Υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι «30-09-2021» (30 Σεπτεμβρίου 2021) και ώρα 15:00.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.