Πρόγραμμα για βοηθούς ερευνητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ 2020

124 προβολές 01 Οκτωβρίου 2020

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εκατόν δύο (102) ατόμων.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
………………………………………..

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.