Προσφορά αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης από τη Europol

239 προβολές 15 Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

EUROPOL

Αποστολή βιογραφικών έως

28 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

αποδελτίωση

Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) είναι ο αρμόδιος οργανισμός της ΕΕ για την επιβολή του νόμου. Αποστολή του είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης Ευρώπης, βοηθώντας τις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Europol, προσφέρει κάθε χρόνο μερικές θέσεις πρακτικής άσκησης  χάρη στις οποίες τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους συμβάλλοντας στο έργο τους.

Θέσεις Πρακτικής Άσκησεις:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Σεπτεμβρίου 2023, 23:59 (Amsterdam Time Zone)

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο καθηκόντων της Europol, και διαθέτουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά).

Διάρκεια: 6-12 μήνες

Τόπος: Χάγη, Ολλανδία

Μηνιαίο Επίδομα: 1.500€

Συνεντεύξεις εξ αποστάσεως: Οκτώβριος 2023

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης: 1η Δεκεμβρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση στην Europol θα βρείτε εδώ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ