Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φ.Λ.Σ. του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022

59 προβολές 31 Μαΐου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ιστορία και Αρχαιολογία

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στις συνεδριάσεις της αριθμ 447/20.05.2021 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος να προκηρύξει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο για το έτος 2021-2022 ως εξής:

Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία: τρεις (3) θέση
 • Ρωμαϊκή Ιστορία: μία (1) θέση
 • Βυζαντινή Ιστορία: τρεις (3) θέση
 • Ιστορία και Πολιτισμός των σλαβικών λαών: μία (1) θέση

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

 • Νεοελληνική Ιστορία: δύο (2) θέσεις
 • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων: μία (1) θέση
 • Τουρκολογία: δύο (2) θέσεις
 • Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου: δύο (2) θέσεις

Τομέας Αρχαιολογίας

 • Προϊστορική Αρχαιολογία: τέσσερις (4) θέσεις
 • Κλασική Αρχαιολογία: τρεις (3) θέση
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία: δέκα (10) θέσεις

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 20 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00΄ – 13.00΄ (τηλέφ. επικοινωνίας 2310 5223, 5225).

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.