Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

416 προβολές 05 Οκτωβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.