Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA

249 προβολές 22 Ιουλίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

eu-LISA

Αποστολή βιογραφικών έως

15 Αυγούστου 2020

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

https://programmes.eurodesk.eu/internships#79890

Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίων που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως στόχο να επιτρέψει στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες της ΕΕ, καθώς και εκείνες του eu-LISA.

Ο Οργανισμός καλωσορίζει τις αιτήσεις υποψηφίων με υπόβαθρο που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Οι ασκούμενοι θα κερδίσουν
– Γνώση της ΕΕ – διορατικότητα των διαδικασιών και των πολιτικών του eu-LISA ·
– Πρακτική εμπειρία – μια ευκαιρία να συμμετάσχουν στην καθημερινή επιχείρηση του eu-LISA.
– Η ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη ό,τι έμαθαν στο πανεπιστήμιο.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:
-Υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν με:
– τουλάχιστον τρία έτη (έξι εξάμηνα) μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή σπουδές ισοδύναμες με το πανεπιστήμιο) ή έχουν αποκτήσει το σχετικό πτυχίο (τουλάχιστον πτυχίο ή ισοδύναμο) μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ·
– τουλάχιστον C1 Αγγλική γνώση, γραπτά και προφορικά.

– Αμοιβή: Ο ασκούμενος θα λάβει μηνιαία επιχορήγηση διατροφής, η οποία είναι το 1/3 της βασικής ακαθάριστης αμοιβής που λαμβάνεται από έναν υπάλληλο στο βαθμό AD5 / 1 και έχει ήδη σταθμιστεί με τον διορθωτικό συντελεστή (για το Ταλίν, Εσθονία 83,3%).
– Η πρακτική ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020 και να διαρκέσει για 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως και 12 μηνών.

Πώς να υποβάλλει κανείς αίτηση:
– Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν εδώ.
– Οι αιτούντες μπορούν στη συνέχεια να επικοινωνήσουν μέσω e-mail, τηλεφώνου ή / και Skype.

Προθεσμίες:
– 15 Αυγούστου 2020, 23:59 EEST (22:59 CEST).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.