Πολιτικός Μηχανικός στ Θεσσαλονίκη

71 προβολές 10 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

25 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Glassdoor

Επιστημονικό Αντικείμενο
Πολιτικών Μηχανικών

Τεχνική εταιρεία, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό , πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση των γραφείων στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Αρμοδιότητες : Σύνταξη προμετρήσεων και επιμετρήσεων εργασιών και υλικών κάθε έργου,
Κατάρτιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση χρονοδιαγραμμάτων του οικοδομικού έργου,
Σύνταξη και τήρηση ημερολογίων του έργου, Συγκέντρωση τεχνικών προσφορών από προμηθευτές,
Εκπόνηση και έλεγχος στατικών μελετών

αίτηση εδώ

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.