ΠΕ Ψυχολόγων & Παιδιάτρων – Δήμος Αμαρουσίου

44 προβολές 19 Νοεμβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Επιστημονικό Αντικείμενο
Ιατρική Ψυχολογία

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεµις”» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αμαρουσίου “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)», που εδρεύει στον ∆ήµο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Παιδιάτρων, 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 2 ∆Ε Νοσηλευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Σ0Χ.6 καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου okoipada@maroussi.gr είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις”» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ), Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, Τ.Κ.1 51 24, υπόψη κ. Κωνσταντίνας Γεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας: 21 32031945 & 946)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.