ΠΕ Πληροφορικής στο Εθνικό Τυπογραφείο – Προκήρυξη 7Κ/2020

76 προβολές 24 Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

26 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πληροφορική

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο  (22) συνολικά θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.