ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού στον Δήμο Δοξάτου

31 προβολές 14 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Επιστημονικό Αντικείμενο
Λογιστική Οικονομικές Επιστήμες

Το ΝΠΔΔ ∆ήµου Δοξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 31 /08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

1 ΠΕ Οικονοµικού Λογιστικού,
2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ∆Ε Μαγείρων/ Μαγειρισσών, 1 ΥΕ Βοηθός Μαγείρων/ Μαγειρισσών.

Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημαρχείο ∆ήµου Δοξάτου, Κανάρη και Νεροφράκτη γωνία, Τ.Κ. 66031 , Καλαμπόκι, απευθύνοντάς τη στο ΝΠΔΔ ∆ήµου Δοξάτου (τηλ. επικοινωνίας 25213-52465)

Λήξη: επικοινωνία με τον φορέα

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.