ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. _ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

61 προβολές 09 Φεβρουαρίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.

Αποστολή βιογραφικών έως

09 Μαρτίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε., με έδρα τις Σέρρες, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη εφαρμογών Blockchain. Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. είναι μια εταιρεία με ισχυρή παρουσία 30 ετών στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή & αποθήκευση ενέργειας και την έρευνα.

Προσόντα υποψηφίου:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
– Κατανόηση σε βάθος των αρχών και της λογικής του blockchain
– Δυνατό υπόβαθρο στην ανάπτυξη εφαρμογών
– Κατανόηση των αναγκών της βιομηχανίας της ενέργειας και τη χρησιμότητα των εφαρμογών Blockchain σε αυτό το πεδίο
– Ικανότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών και επίλυση προβλημάτων 
– Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σχετική με το Blockchain
– Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή κάρτας ανεργίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.