ΟικοΜ ΕΠΕ _ Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, Δασολόγοι για έρευνα πεδίου/ παρακολούθηση βιοποικιλότητας

82 προβολές 15 Ιουλίου 2021 1 χρήστης υπέβαλε αίτηση

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΟικοΜ ΕΠΕ

Αποστολή βιογραφικών έως

16 Αυγούστου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Γεωπονία, Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον Δασολογία & Φυσικό Περιβάλλον Επιστήμες Περιβάλλοντος

Η εταιρεία περιβαλλοντικών μελετών ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ (https://www.oikom.gr/el), στο πλαίσιο διεύρυνσης του δικτύου εξωτερικών συνεργατών ερευνητών πεδίου (για μελέτες περιβαλλοντικές αδειοδότησης έργων) αναζητάει: συνεργάτες με πτυχίο σε περιβαλλοντικές επιστήμες (πχ. Περιβαλλοντολόγους, Βιολόγους, Δασολόγους κοκ.) και εμπειρία στην επιστημονική παρακολούθηση βιοποικιλότητας (πτηνά ή/ και θηλαστικά ή/ και αμφίβια-ερπετά ή ασπόνδυλα ή και τύπους οικοτόπων/ χλωρίδα).

Άλλα επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης, πολυετής εμπειρία στην έρευνα πεδίου, δίπλωμα οδήγησης και ευχέρεια/ όρεξη για έρευνα πεδίου.

Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών, στη διεύθυνση email που έχει δοθεί (με θέμα/ subject FW2021).

Επιθυμητό στο email αποστολής του βιογραφικού, να επισημαίνονται τυχόν άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως διαθέσιμος χρόνος για έρευνα πεδίου (πχ. Πόσες ημέρες ανά μήνα), πεδίο μεγαλύτερης εξειδίκευσης, τόπος έδρας, τυχόν μεταφορικό μέσο κ.α.

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας. Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.