ΟικοΜ ΕΠΕ _ Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, Δασολόγοι για υποστήριξη εκπόνησης μελετών

118 προβολές 15 Ιουλίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΟικοΜ ΕΠΕ

Αποστολή βιογραφικών έως

15 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Γεωπονία, Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον Δασολογία & Φυσικό Περιβάλλον Επιστήμες Περιβάλλοντος

Η εταιρεία περιβαλλοντικών μελετών ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ (https://www.oikom.gr/el), αναζητάει έμπειρα στελέχη για το τμήμα μελετών Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και μελετών παρακολούθησης επιπτώσεων έργων.

Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο σε περιβαλλοντικές επιστήμες (πχ. Περιβαλλοντολόγους, Βιολόγους, Δασολόγους κοκ.) και πολυετής εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό καταγραφών πεδίου (καθορισμός βασικών χαρακτηριστικών μεθοδολογίας, επικοινωνία με ερευνητές πεδίου/ παρακολούθηση υλοποίησης) και την εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για έργα κατηγορίας Α1-Α2.

Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης, γνώση του ισχύοντος σχετικού θεσμικού πλαισίου για τις προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη Δέουσα εκτίμηση, εξειδίκευση στην ορνιθοπανίδα, γνώση/εμπειρία στην επιστημονική παρακολούθηση βιοποικιλότητας, άριστη γνώση Word/ Excel, εμπειρία χειρισμού λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (πχ. ArcMap, QGIS).

Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών, στη διεύθυνση email που έχει δοθεί (με θέμα/subject ΑΑ2021). Τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα της αίτησής σας.

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας. Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.