ΝΙΚΙ _ SYSTEM ADMINISTRATORS NETWORK ENGINEERS (2012)

44 προβολές 21 Απριλίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ

Αποστολή βιογραφικών έως

20 Μαΐου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πληροφορική Πολυτεχνική

Η ΝΙΚΙ ζητεί απόφοιτους Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικούς Η/Υ, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, με γνώσεις/εμπειρία σε System Administration.

Περιγραφή θέσης

Διαχείριση και συντήρηση της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων και του δικτύου. Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων καθώς και ανάπτυξη νέων λειτουργιών σε περιβάλλοντα Windows και Linux

Απαραίτητα Προσόντα

Πολύ καλή γνώση των λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux

Πολύ καλή γνώση λογισμικών file-sharing (NFS, Windows, Samba)

Πολύ καλή γνώση δικτύων (TCP/IP, Firewalling, Routing, DNS/DHCP)

Γνώσεις Active Directory

Εξοικείωση/εμπειρία με την αυτοματοποίηση διαδικασιών (VBA, Python, PowerShell, Bash Scripting)

Εμπειρία στην συντήρηση υλικού

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση email.

 

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας. Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.