ΝΕΑ ΟΔΟΣ _ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

190 προβολές 12 Οκτωβρίου 2020 3 χρήστες υπέβαλαν αίτηση

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΝΕΑ ΟΔΟΣ

Αποστολή βιογραφικών έως

12 Νοεμβρίου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Διοίκηση Επιχειρήσεων Μηχανολόγων Μηχανικών Οικονομικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Υπάλληλος Τμήματος Ποιότητας

(Απασχόληση Ορισμένου Χρόνου: 9 μήνες)

 Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του Τμήματος Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος και θα παρέχει υποστήριξη στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας (QMS). Η θέση θα έχει έδρα τα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στην Νέα Ερυθραία.

 

Αρμοδιότητες:

 • Υποστηρίζει σε καθημερινή βάση το σχεδιασμό των διαδικασιών Ποιότητας της εταιρείας, με σκοπό να προτείνει λύσεις για τη βελτιστοποίηση του κλίματος και των προτύπων ποιότητας της εταιρείας.
 • Συλλέγει και αναλύει δεδομένα για τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ποιότητας.
 • Συμμετέχει στους εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, με στόχο να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και να καθορίζει διορθωτικές ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαδικασίας ελέγχου ποιότητας.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων ανασκόπησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και στους ετήσιους ελέγχους πιστοποίησης ISO
 • Αναπτύσσει και επεξεργάζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα τήρησης αρχείων για να διατηρεί καλύτερο έλεγχο και δομή στη βάση δεδομένων του τμήματος.
 • Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της εταιρείας με στόχο τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής ροής πληροφοριών σε κάθε διαδικασία ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και μεταξύ όλων των τμημάτων.
 • Συνεργάζεται με εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας και τις συναφείς απαιτούμενες ενέργειες

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Μηχανική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαχείριση Ποιότητας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9001
 • Γνώση βασικών εννοιών, δεξιοτήτων ελέγχου ISO ή εργαλείων του ISO 14001 ή του OHSAS 18001, θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
 • Καλός χρήστης του MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail που δόθηκε στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της QA-1020.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.