ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ _ Υπεύθυνος Πρασίνου

152 προβολές 01 Οκτωβρίου 2020

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Αποστολή βιογραφικών έως

31 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Γεωπονία Γεωπονία, Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον Δασολογία & Φυσικό Περιβάλλον Επιστήμες Περιβάλλοντος

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας, επιβλέποντας τις εργασίες φύτευσης που διενεργούνται στον περιβάλλοντα χώρο του έργου παραχώρησης. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή του Μαλακάσας (Δήμος Ωρωπού).

Αρμοδιότητες:

 • Διενεργεί επιθεωρήσεις στις υπάρχουσες περιοχές πρασίνου του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να αναγνωρίσει σημεία που απαιτούν επεμβάσεις βελτίωσης.
 • Επιβλέπει τις σχετικές εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται από υπεργολάβους, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμισης τους με τις μελέτες και τις διαδικασίες ποιότητας της εταιρείας.
 • Ελέγχει το έργο κατασκευής των νέων τμημάτων φύτευσης από τα σχετικά συνεργεία, με σκοπό την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προδιαγραφών του έργου.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. εκπροσώπους της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής) και τα Δασαρχεία, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. λήξη λήψη αδειών για εργασίες) και εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των εργασιών φύτευσης.
 • Συνεργάζεται με τους Επιβλέποντες Μηχανικούς Κυκλοφορίας και Συντήρησης των αυτοκινητοδρόμου με σκοπό την ενημέρωση τους και τη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας κατά τη διενέργεια εργασιών.
 • Επικοινωνεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών Υγείας & Ασφάλειας, για την προστασία και τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας.
 • Δημιουργεί αναφορές προόδου των ενεργειών συντήρησης και κατασκευής προς την διοίκηση του τμήματος, αναφορικά με το σύνολο των παρεμβάσεων, προγραμματισμού και απολογισμού των έργων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα κατασκευής και συντήρησης περιοχών πρασίνου κατέχοντας εποπτικό ρόλο με καθήκοντα όπως:
 • Διοίκηση Ομάδων Εργασίας στο Πεδίο
 • Διαχείριση Υπεργολάβων
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία Αναφορών
 • Εμπειρία σε σχετικές εργασίες φυτοτεχνικών διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου Οδικών Δικτύων θα θεωρηθεί προσόν.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Autocad
 • Γνώση GIS, θα θεωρείται επιπλέον προσόν

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της ΥΠ-0820.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.