ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. _ στέλεχος υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης

194 προβολές 31 Ιουλίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών έως

31 Αυγούστου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Νέα θέση εργασίας για στέλεχος υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη!

Αρμοδιότητες θέσης:

Οργάνωση και υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης.

Προφίλ υποψηφίου:

Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Τουλάχιστον τριετή (3) προηγούμενη εμπειρία στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office)
Καλή γνώση της αγγλικής
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην εκπαίδευση ενηλίκων ή σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία στον σχεδιασμό και στη συγγραφή τεχνικών προσφορών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

Η εταιρία προσφέρει:

Μόνιμη απασχόληση και συνεχή εκπαίδευση
Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών: infokekekpa@gmail.com

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.