ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)_ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

75 προβολές 13 Οκτωβρίου 2020

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Νοεμβρίου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Θετικές Επιστήμες Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνική Φυσική Χημεία Χημικών Μηχανικών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ

Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ μέσω υποτροφίας ερευνητή/μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής – INNOVATION-EL» (ΟΠΣ 5002772).

ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη και μελέτη δισδιάστατων ενεργειακών υλικών»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 Νοεμβρίου 2020

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://www.iesl.forth.gr/en/about/job-positions/202038222-0

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.