ΙΒΜ Graduate Program

174 προβολές 24 Μαΐου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Associate Package Consultant – recent graduates

Position Code : 397291BR

2ετές πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης επί πληρωμή, το οποίο θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι.

Introduction :
As a Package Consultant at IBM, get ready to tackle numerous mission-critical company directives. Our team takes on the challenge of designing, developing and re-engineering highly complex application components and integrating software packages using various tools. You will use a mix of consultative skills, business knowledge, and technical expertise to effectively integrate packaged technology into our clients’ business environment and achieve business results.

Your Role and Responsibilities :

Overview:
IBM is a global cognitive and cloud company changing the way the world works. We foster a culture of creative, innovative thinkers; people who are curious about how technology can transform businesses and impact the world. Our consultants are part of IBM Services where we engage with clients across every industry to deliver technology-driven solutions. We cultivate a diverse, inclusive, global team of people who want to pioneer, reimagine and disrupt the future.
Here’s where you come in. We’re looking for passionate, original thinkers who want to drive progress, grow their network and further their careers. If you see yourself as someone who never stops learning, who believes no problem is too big to solve, and who wants to unleash your potential, IBM Services is for you.
As an Associate, you’ll be a part of client-facing teams as a consultant, developer, designer, data scientist, technical specialist or project manager to help businesses change the way they work.
Our clients’ technical and business needs are constantly evolving. We’re hiring inspired, talented individuals eager to apply their knowledge and perspective to challenging work that evolves industries and our world. We prioritize ongoing learning, development of technical skills, and continuous personal growth, all grounded in a culture of coaching and apprenticeship.

What we offer you:
IBM offers you a position in our 2-year GBS Associate program. In this program, you take part in real-life projects from day one, work with the brightest minds in the IBM organization at home and abroad and help us shape the market by transforming industries and professions with data and technology. The digital transformation is at the top of the agenda in the largest organizations where you as a consultant will be advising, designing and implementing innovative solutions for the future.
IBM GBS Associate Program can offer you several career paths based on your interest and aptitude. The world of consulting is varied: the path you as an associate take, and the velocity of your career progression, will largely be in your own hands within the framework of one of the largest and most varied consulting companies.
Associate Package Consultant:
Calling on technical thinkers to help us assists clients in the selection, implementation, and production support of application packaged solutions. You’ll use in-depth consulting skills, business knowledge, and packaged solution expertise to effectively integrate packaged technology into the clients’ business environment in order to achieve client expected business results. You’ll be trained and become an expert packages for existing and new applications- such as SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft Dynamics, Workday, or SharePoint solution suite and be well versed to speak with clients and make strategic recommendations.

Apply now!
Please check our website according to your preferred choice of location and apply to that position. Position code 397291BR
Remember that in order to be considered for this position we need you to speak fluently in both Greek and English and have finished your degree studies (between 2018 and 2020)

Required Professional and Technical Expertise :
The following criteria should be met:

– Graduated in Computer Science, Mathematics, Telecommunications, Industrial Engineering, Physics, Software Engineering, Business, Economics or any other related with Business and/or Engineering.

– Ability to work independently and in a team environment – Eager to continuously embrace new challenges, able to perform without full experience and always interested in learning the new – Authorized to work in Greece – English and Greek- fluent – Maximum 2 year of experience of post-graduation professional experience – Ability to work in projects across Europe – For male candidates – military obligations should have been completed

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.