Θέση Βιολόγου – Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε. – Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

88 προβολές 02 Ιουνίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

02 Ιουλίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Γενετική

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με τίτλο “Τροποποιήσεις του δικτύου απόκρισης της βλάβης του DNA στην ανοσοθεραπεία του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου” που διενεργείται από το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / Αττικό Νοσοκομείο, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ: Σεπτέμβριος 2021
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 μήνες
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών γνωστικών αντικειμένων
  • Εμπειρία σε βασικές τεχνικές μοριακής/κυτταρικής βιολογίας (κυτταροκαλλιέργεια, απομόνωση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών)
  • Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Βασίλης Σουλιώτης, PhD, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Τηλ. 210-7273734, E-mail: vls@eie.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 2/7/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  vls@eie.gr.

Περισσότερες Πληροφορίες

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.