Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Power που συμμετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης

384 προβολές 08 Απριλίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

15 Μαΐου 2021

Κατηγορία
Πρακτική Άσκηση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Tο Γραφείο Διασύνδεσης συμμετέχει στο έργο POWER – Placement  Opportunities  with Entrepreneurial  Reach (Ευκαιρίες Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης με Επιχειρηματικό Προσανατολισμό) Erasmus+
Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος εύρεσης θέσεων  πρακτικής άσκησης σε νέους ερευνητές.
Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία 5 πανεπιστημίων και 4 θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν από κοινού σύγχρονα, στοχευμένα και φιλικά προς το χρήστη εργαλεία ΤΠΕ και θα προσφέρουν πλήρεις οδηγίες και υλικό υποστήριξης (μέσω μικτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαδικτυακών μαθημάτων και κατευθυντήριων γραμμών) στους σημερινούς και μελλοντικούς επιχειρηματίες.
Αυτή τη στιγμή έχει ήδη δημιουργηθεί μία πλατφόρμα όπου διαρκώς ανακοινώνονται θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε φοιτητές και αποφοίτους οι οποίοι ψάχνουν θέση πρακτικής στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Πρακτική Άσκηση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα παροχής της θέσης πρακτικής.
Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα POWER εδώ
Κάντε εγγραφή στην πλατφόρμα του Power εδώ και δείτε θέσεις πρακτικής!!
Δείτε θέσεις πρακτικής άσκησης και  εδώ

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.