Θέσεις πρακτικής άσκησης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, από τον όμιλο ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

235 προβολές 24 Ιανουαρίου 2023

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών έως

04 Φεβρουαρίου 2023

Κατηγορία
Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για την κάλυψη θέσεων πρακτικής άσκησης σε διαφόρους τομείς και δραστηριότητες του Ομίλου. Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας με τα περισσότερα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δίνει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μέσω του προγράμματος σπουδών τους, να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε διαφόρους τομείς και δραστηριότητες του Ομίλου, στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κορίνθου, με σκοπό τη στήριξη των νέων για την απόκτηση δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας μέσα σε ένα οργανωμένο, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.
Πληροφορίες και Αιτήσεις: Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ