Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Jena University

131 προβολές 02 Σεπτεμβρίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Friedrich Schiller University Jena

Αποστολή βιογραφικών έως

07 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Φαρμακευτική Φιλοσοφική Χημεία

The Faculty of Biological Sciences at the Friedrich Schiller University Jena invites applications for a W3 Professorship Pharmaceutical Technology and Biopharmacy (m/f/d)

at the next possible date.

We are looking for an internationally recognized research personality, who represents the subject Pharmaceutical Technology and Biopharmacy in its entirety in research and teaching, and should be characterized by strengths in publication activity and competitive research. The research should focus on a current and innovative area of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy. Successful acquisition of third-party funding, participation in joint research projects, as well as leadership skills are expected. The approbation as pharmacist is desired. Teaching in the subject area Pharmaceutical Technology and Biopharmacy within the State Examination Curriculum of Pharmacy is to be held in German language. In addition, theses in the diploma program Pharmacy are supervised. The participation in Master programs is welcome.

The prerequisites are a completed degree, a relevant doctorate, a Habilitation or equivalent academic achievement, as well as pedagogical aptitude. Appointment as a professor shall be for life as a civil servant, provided that the legal requirements are met. The Friedrich Schiller University aims to increase the proportion of women in research and teaching and therefore strongly encourages qualified female academics to apply. Severely disabled persons will be given preferential consideration in the case of equal suitability.

Closing date: 07.10.2021

Announcement

An der Fakultät für Biowissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Professur (W3) für Pharmazeutische
Technologie und Biopharmazie (m/w/d)

zu besetzen.

Gesucht wird eine international ausgewiesene Forscherpersönlichkeit, die das Fach Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie in Forschung und Lehre vertritt und sich durch Publikationsstärke und kompetitive Forschung auszeichnet. Der Forschungsschwerpunkt soll auf einem modernen und innovativen Gebiet der Pharmazeutischen Technologie und Biopharmazie liegen. Erwartet werden Erfolge in der Drittmitteleinwerbung, die Beteiligung in Verbundforschungsprojekten sowie Führungskompetenzen. Die Approbation als Apotheker:in ist erwünscht. Die Lehre ist im Fach Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie in seiner gesamten Breite im Rahmen des Staatsexamensstudiengangs Pharmazie in deutscher Sprache zu absolvieren. Außerdem werden Abschlussarbeiten im Diplom-Studiengang Pharmazie betreut. Ein Engagement in benachbarten Masterstudiengängen ist willkommen.

Bewerbungen in deutscher oder englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis- und Urkundenkopien, Dokumentation der
Lehrtätigkeit mit Evaluationsergebnissen, Publikationsverzeichnis einschließlich ausgewählter Sonderdrucke, Drittmitteleinwerbungen, Forschungs- und Lehrkonzept) werden elektronisch über das Berufungsportal der Universität Jena (www.berufungsportal.uni-jena.de) bis 07.10.2021

Bekanntmachung

Professorship (W1 with Tenure Track to W2) in Philosophy with a specialisation in logic

from the next possible date.

The successful candidate (m/f/d) will be expected to represent the field of Philosophy with a specialisation in logic in both research and teaching. In this regard,
we understand logic in its connections with other subject areas for philosophy, especially with the history and the classical texts of philosophy. Therefore, the
successful candidate should be highly qualified in a further subject area in philosophy or in the history of philosophy. The successful candidate will be expected
to teach at undergraduate and graduate level, especially by directing the obligatory course “Introduction into Logic and the theory of argumentation“, which addresses too students of all subjects of the university, being part of the program “General Key/Core Qualifications“, as well as in courses in neighbouring areas of philosophy and in the Curricula »B.A Philosophy«, »M.A Philosophy« and Teacher Training Philosophy / Ethics. Course language is German. Furthermore, the successful candidate is expected to engage in the interdisciplinary research projects of the Institute for Philosophy and of the University.

Applications [in German and|or English] with the usual documents such as cover letter, curriculum vitae, copies of certificates and diplomas, description of academic career, list of publications, documentation of teaching activities and evaluations, talks and third-party funding activities should be submitted electronically via the application portal of the Friedrich Schiller University at www.berufungsportal.uni-jena.de until XX.XX.2021

Announcement

W3-Professur für Biochemie des Alterns (m/w/d)

zu besetzen.

Gesucht wird eine ausgewiesene Forscherpersönlichkeit, die ein breites Forschungsspektrum zum Metabolismus und seinen Einflüssen auf molekulare Schäden und die Alterung tierischer Organismen abdeckt. Die Bewerber:innen sollten einen starken wissenschaftlichen Hintergrund in der biochemischen Erforschung zellulärer Mechanismen, wie beispielsweise dem Metabolismus, der Proteostase, der Organellenfunktion oder der Genomfunktion beim Altern von Modellorganismen haben. Die Professur ist mit der Leitung einer Forschungsgruppe am FLI verbunden. Das FLI bietet ein hervorragendes akademisches Umfeld für die Forschung auf dem Gebiet des Alterns sowie ausgezeichnete Laboreinrichtungen und Core Facilities. Kandidat:innen sollen über herausragende Publikationen und die nachgewiesene Fähigkeit, Drittmittel einzuwerben, ausgewiesen sein. Erfahrung in der Projektkoordination ist erwünscht, Führungskompetenzen werden erwartet. Die Forschung zum Altern gehört zu den vier Forschungsschwerpunkten in der Profillinie Life der FSU. Die Mitarbeit im Zentrum für Alternsforschung Jena der FSU wird erwartet. Ein Engagement in koordinierten Forschungsprogrammen der Universität und außeruniversitärer Einrichtungen in den Bereichen Regeneration, Immunologie oder Wirt-Mikrobiota-Interaktionen im Kontext des Alterns ist erwünscht. Lehre im B.Sc.-Studiengang “Biochemie/Molekularbiologie” und im M.Sc.-Studiengang „Biochemistry“ an der FSU Jena wird im Umfang von 6 SWS erwartet.

Bewerbungen in deutscher oder englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis- und Urkundenkopien, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs, Dokumentation der Lehrtätigkeit mit Evaluationsergebnissen, Publikationsverzeichnis einschließlich ausgewählter Sonderdrucke, Drittmitteleinwerbungen, Forschungsagenda) werden elektronisch über das Berufungsportal der Universität Jena unter www.berufungsportal.uni-jena.de bis 10.10.2021

Bekanntmachung

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.