Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

102 προβολές 11 Ιουνίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

04 Ιουλίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Γεωπονία Επιστήμες Υγείας Μαθηματικό Πληροφορική Χημεία

One (1) Junior Researcher Position

The research group of the Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems of IMBBBR under the European Program 101017549 —‘GENOMED4ALL’—H2020 – SC1-FA-DTS-2020-1, entitled: «Genomics and Personalized Medicine for all though Artificial Intelligence in
Haematological Diseases» — ‘GENOMED4ALL’ (G.A. 101017549) (Program Coordinator: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, Spain) invites applications for one (1) Junior Researcher position.

Position Description: Data engineering and data anonymization services development. Application of data preprocessing techniques and analysis, integration and interpretation of heterogeneous datasets from rare hematological diseases based on machine learning approaches.

Mandatory Qualifications: Degree from School of Engineering, M.Sc. in Science and Engineering and/or Technology with applications to biotechnology, experience in computational analysis in biomedical research, good knowledge of MATLAB programming language, C++.
Good knowledge of English, excellent knowledge of Greek.

Last date of submission: 21.06.2021, 16.00

More Information

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα: Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Ερευνητή που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ιωάννινα), μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι: «Καθορισμός απαιτήσεων, η αρχιτεκτονική και τεχνική σχεδίαση συστήματος, και πιο συγκεκριμένα ο καθορισμός των λειτουργικών και μη-λειτουργικών απαιτήσεων της
συσκευής του συστήματος HealthSonar και του χρήστη για την ανίχνευση της φάσης ύπνου και των διαταραχών ύπνου μέσω του συστήματος HealthSonar. Ανάπτυξη αλγορίθμων ανίχνευσης βάδισης και αναγνώριση παραμέτρων βάδισης, δραστηριότητας και πτώσεων. Η συλλογή και διάχυση των ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμάτων»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Δίπλωμα τμήματος Φυσικής θετικών επιστημών ή συναφών επιστημών.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα βιοϊατρικής ή συναφών επιστημών.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Βασική γνώση προγραμματισμού σε Η/Υ και χρήση Η/Υ.
5. Συστατικές επιστολές.

Υποβολή αιτήσεων: το αργότερο μέχρι και την 25.06.2021 και ώρα 14.00

Περισσότερες Πληροφορίες

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) – στο πλαίσιο του έργου με αριθμό πρότασης 196 και τίτλο «Μελέτη της επίδρασης των γενετικών αλλοιώσεων στον κυτταρικό μεταβολισμό κατά την προγηρία και την γήρανση» στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) (Κρήτη).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Επιστήμες Ζωής (Βιολογία, Ιατρική, Γεωπονική, Φαρμακευτική, κλπ)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Επιστήμες Ζωής (Βιολογία, Ιατρική, Γεωπονική, Φαρμακευτική, κλπ)
 • Να είναι εγγεγραμμένος/η ή να πρόκειται να εγγραφεί σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα σε
 • Ελληνικό Πανεπιστήμιο (Βεβαίωση εγγραφής πριν την έναρξη της σύμβασης)
 • Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας (π.χ κλωνοποίηση, μικροσκοπία φθορισμου, συνεστιακη μικροσκοπια)
 • Εμπειρία στον χειρισμό μοντέλων ποντικού
 • Καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Υποβολή αιτήσεων: το αργότερο μέχρι 4 Ιουλίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

Προκηρύσσονται έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης έκτακτου προσωπικού – δυο (2) θέσεις Mεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και μια (1) θέση Διδακτορικού/κής ερευνητή/τριας, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη (Κρήτη).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ στις Επιστήμες Ζωής
 • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Ζωής
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής παρουσίασης και γραπτής έκφρασης στα αγγλικά
 • Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά με κριτές

Υποβολή αιτήσεων: το αργότερο μέχρι 23 Ιουνίου 2021. 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Περισσότερες θέσεις εργασίας

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.