Θέσεις εργασίας σε Εφορείες Αρχαιοτήτων της χώρας και το Μουσείο Ακρόπολης

134 προβολές 19 Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αποστολή βιογραφικών έως

20 Οκτωβρίου 2023

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

ΠΡΟΣΟΝ

Επιστημονικό Αντικείμενο
Αρχαιολόγων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Οικονομικές Επιστήμες

Οι θέσεις εργασίας αφορούν ειδικότητες, όπως αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, φυλάκων, αρχιτεκτόνων, εργατοτεχνικών και εργατών, στην Αττική, την Εύβοια, τη Λακωνία, την Αιτωλοακαρνανία, τη Λέσβο, την Κέρκυρα, την Μεσσηνία, την Κορινθία και την Κεφαλονιά.

 

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας 

 • ΠΕ Αρχαιολόγων – 2 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών – 2 θέσεις
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων – 1 θέση

Αναλυτικά η Προκήρυξη

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

 1. ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων (1 θέση)
 2. ΔΕ Εργατοτεχνιτών (1 θέση)

Αναλυτικά η Προκήρυξη

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (1 θέση)
 • ΥΕ Εργατών (6 θέσεις)

Αναλυτικά η Προκήρυξη

4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

 • ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση
 • ΥΕ Εργατών – 1 θέση

Αναλυτικά η Προκήρυξη

5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 

 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών – 1 θέση
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου – 1 θέση

Αναλυτικά η Προκήρυξη

6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτής ΥΕ Εργατών – 3 θέσεις

Αναλυτικά η Προκήρυξη

7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

 • ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση
 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών – 2 θέσεις

Αναλυτικά η Προκήρυξη

8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

 • ΠΕ Αρχαιολόγων – 2 θέσεις
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων – 1 θέση 
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση 1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 1 θέση
 • ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Δομικών Έργων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων – 1 θέση
 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών – 3 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών – 3 θέσεις

Αναλυτικά η Προκήρυξη

9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία – 1 θέση
 • ΠΕ Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων – 1 θέση
 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες – 5 θέσεις

Αναλυτικά η Προκήρυξη

10. Μουσείο της Ακρόπολης

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 1. ΔΕ Φυλάκων – (90 θέσεις)
 2. ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού – (21 θέσεις)
 3. ΤΕ Λογιστικού – (21 θέσεις)

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ