Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης

279 προβολές 10 Μαρτίου 2023

«Πρόσκληση σε νέους πτυχιούχους για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το έτος 2023-2024»

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECML/CELV > Home) προσκαλεί νέους πτυχιούχους που προέρχονται από κράτη-μέλη του για πρακτική άσκηση κατά το έτος 2023-2024.

Προϋπόθεση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων από τη χώρα μας για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών είναι:

  1. Η κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημιακού Τμήματος Γλώσσας – Φιλολογίας (ξένης ή/και της ελληνικής) ή/και του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

και

  1. Η άριστη γνώση της Αγγλικής ή / και της Γαλλικής, επίσημων γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιπέδου Γ2 (βάσει τίτλου σπουδών), σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α./CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες / Common European Framework for languages).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γλώσσας – Φιλολογίας που κατάγονται ή ζουν σε κάποιο από τα τριάντα πέντε (35) κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, να υποβάλουν αίτηση για την εν θέματι πρακτική άσκηση, μέσω του κάτωθι συνδέσμου: https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx   

Το σχετικό έντυπο Αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί online στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά και πριν υποβληθεί, μέσω του ανωτέρω συνδέσμου, να υπογραφεί στο σχετικό πεδίο από τους υποψηφίους.

Η προθεσμία υποβολής Αίτησης για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση του εξαμήνου Οκτωβρίου – Μαρτίου 2024 λήγει στις 31 Ιουλίου 2023.

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ