Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Φλωρεντίας: Ανοιχτές θέσεις αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης

366 προβολές 30 Οκτωβρίου 2023

 

 

Το EUI προσφέρει δύο τύπους πρακτικής άσκησης:

 • Αμειβόμενη πρακτική άσκηση 1 έτους
 • Μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση μέγιστης διάρκειας 3 μηνών (όταν η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών)

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να:

 • είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να έχουν καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο CEFR: B2 ή άνω) και ικανοποιητική γνώση άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων.*Ένας περιορισμένος αριθμός υπηκόων άλλων κρατών μπορεί να γίνει δεκτός βάσει ειδικής συμφωνίας και σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους. Σύμφωνα με την Απόφαση του Προέδρου αρ. 10/2022, οι Ουκρανοί υπήκοοι μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση.
 • Να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
 • Έχουν αποκτήσει το τελευταίο πανεπιστημιακό τους δίπλωμα όχι περισσότερο από τρία χρόνια πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Ο κανόνας των τριών ετών δεν ισχύει για ασκούμενους που είναι εγγεγραμμένοι σε περαιτέρω πανεπιστημιακές σπουδές τη στιγμή της αίτησής τους για πρακτική άσκηση στο EUI.

Για μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών

Αμοιβή: 1.360 €/μήνα

*Οι ασκούμενοι που γίνονται δεκτοί σε μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση μπορούν να λάβουν επιχορήγηση από το πανεπιστήμιο/τον οργανισμό καταγωγής τους.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

Ανοικτές θέσεις πρακτικής

 1. HRS-EDI Trainee – Προθεσμία: 03/12/23
 2. Communications Trainees – Προθεσμία: 22/11/23
 3. Archivist Trainees – Ανοικτή Προθεσμία

Κάνετε την αίτησή σας για τη θέση που σας ενδιαφέρει εδώ!

Λοιπές θέσεις πρακτικής άσκησης

Περισσότερες πληροφορίες

 

Open calls for traineeship


HRS-EDI Trainee

 • Vacancy notice V/TR/HRS/EDI/4/2023 (pdf)
 • Deadline for applications: 3 December 2023 at 23:59 CET
 • Fill in the online application form and upload documents as requested. Only applications submitted through the online application form will be accepted.

Communications Trainees

 • Vacancy notice V/TR/COM/1/2023 (pdf)
 • Deadline for applications: 22 November 2023 at 23:59 CET
 • Fill in the online application form and upload documents as requested. Only applications submitted through the online application form will be accepted.

Archivist Trainees

 • Vacancy notice HAR.1.OPEN.2023 (pdf)
 • Deadline for applications: open call for traineeship, no specific deadline
 • Fill in the online application form and upload documents as requested. Only applications submitted through the online application form will be accepted

Other traineeship opportunities:

Interested candidates can also submit a spontaneous application. Take a look at the application process below.

Spontaneous applications


If you wish to apply for a traineeship at the EUI, please fill in our online application form.

This is an automatised procedure. Your application will be considered successfully submitted once you receive an automatic email confirmation.

If you have technical difficulties with the online form, contact the EUI Helpdesk.

Personal data will be processed in accordance with the EUI’s Data Protection Policy (President’s Decision no. 10/2019 regarding Data Protection at the EUI) as well as under the specific modalities outlined in the Privacy Statement for Trainees Selection and Recruitment Procedures.

Additional information


Only candidates who are invited for an interview will receive information on the selection status from the EUI. If you have not heard from us within the 3 months after having applied, you can assume your application has not been successful on that occasion, but please note you are welcome to apply for any other future vacancy of your interest.

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ