Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/ΙΕΛ_πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

157 προβολές 18 Φεβρουαρίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/ΙΕΛ

Αποστολή βιογραφικών έως

11 Μαρτίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Μαθηματικό Πληροφορική Πολυτεχνική Φυσική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΓΡΟ4+: Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» με κωδικό ΟΠΣ 5046239, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση και τίτλο «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π.

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.285.AGR-Β.XAN.0221

Αναλυτικά δίνονται οι περιγραφές των θέσεων:

https://www.ilsp.gr/vacancies/285-agr-xan-0221/?fbclid=IwAR3iHifm3HKF9CRYDB7_QxxQxCFnTn-aU816dTkkhpaNZ8bC7TmPzwPXoNI

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.