Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) _ πέντε (5) έμμισθων θέσεων ερευνητών

96 προβολές 30 Ιουλίου 2020

Tο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab – https://teeslab.unipi.gr/) του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) έμμισθων θέσεων ερευνητών (με διάφορα επίπεδα
εμπειρίας: νέοι απόφοιτοι, νέοι ερευνητές, έμπειροι ερευνητές, κ.λπ.) στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και
Τεχνολογίας, για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC
Horizon 2020, κ.λπ.).

Δείτε την προκήρυξη του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), που αφορά στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων ερευνητικών συνεργατών

για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα:

https://teeslab.unipi.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-TEESlab_Jul-2020-1.pdf

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.