Επιτροπή Ανταγωνισμού _ πρακτική άσκηση (και μέσω τηλεργασίας)

285 προβολές 06 Νοεμβρίου 2020

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αποστολή βιογραφικών έως

20 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ Πρακτική Άσκηση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Νομική Οικονομικές Επιστήμες Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες Πληροφορική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση (και μέσω τηλεργασίας) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.3959/2011 (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/20.04.2011).

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση.

Απόφοιτοι νέοι επιστήμονες νομικής, οικονομικής επιστήμης (ιδίως εκείνοι με κατεύθυνση οικονομετρίας ) και πληροφορικής (data scientists  – επιθυμητή εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 20/11/2020.

Ηλ/κή διεύθυνση hr@epant.gr.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.