ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EKETA) _ Θέσεις εργασίας σε Ευρωπαϊκό Έργο στη Θεσσαλονίκη

440 προβολές 29 Ιουλίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EKETA)

Αποστολή βιογραφικών έως

20 Αυγούστου 2020

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Θετικές Επιστήμες Μαθηματικό Πληροφορική Πολυτεχνική Φυσική

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EKETA)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)

Προκήρυξη θέσης εργασίας στα πλαίσια του έργου PONTOS “‘Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea Basin’ (https://www.certh.gr/dat/E15EBCE8/file.pdf)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20/08/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως,
με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης,
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

https://www.certh.gr/

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.