ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας_θέσεις ερευνητών

162 προβολές 12 Νοεμβρίου 2020 2 χρήστες υπέβαλαν αίτηση

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Μηχανολόγων Μηχανικών Πληροφορική Πολυτεχνική

1η δημοσίευση: Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προτίθεται να προσλάβει δύο (2) ερευνητές με Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για την Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων που υλοποιεί.

Αντικείμενο των Ερευνητικών Έργων: τα δίκτυα διανομής νέας γενιάς, η διαχείριση ενέργειας από διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής και μονάδες αποθήκευσης, η διασύνδεση των δικτύων, η διαχείριση της ζήτησης, η αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Προσόντα

  • Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής με πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση στο αντικείμενο της Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Επιθυμητή η γνώση της επιστήμης της Πληροφορικής και της τεχνολογίας δεδομένων με εφαρμογές στη διαχείριση ενέργειας
  • Επιθυμητή εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών έργων.
  • Πολλή καλή γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

 

2η δημοσίευση: Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ερευνητή με Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για την Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων που υλοποιεί.

Αντικείμενο των Ερευνητικών Έργων: η αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς,

Προσόντα

  • Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής με πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση στο αντικείμενο της Πληροφορικής
  • Επιθυμητή η γνώση της επιστήμης της Πληροφορικής και της τεχνολογίας δεδομένων με εφαρμογές στη διαχείριση ενέργειας
  • Επιθυμητή εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών έργων.
  • Πολλή καλή γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

 

 

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.