ΑRI Greek Antipasti Α.Ε. _Τεχνολόγος Τροφίμων

54 προβολές 09 Ιουνίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών έως

25 Ιουνίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Γεωπονία Γεωπονία, Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον Χημεία Χημικών Μηχανικών

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε. βιομηχανία τροφίμων με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο, βρίσκεται στο Λάκκωμα Χαλκιδικής και αναζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων

 

Καθήκοντα Θέσης:

 • Έλεγχος Κρίσιμων Σημείων
 • Καθημερινός έλεγχος των εγκαταστάσεων και των τμημάτων παραγωγής
 • Έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού βάση των προδιαγραφών ποιότητας
 • Έλεγχος διαδικασίας καθαριότητας Παραγωγής
 • Έλεγχος τήρησης ιχνηλασιμότητας σε όλα τα τμήματα
 • Οργανοληπτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής από τις Ά ύλες μέχρι το τελικό προϊόν
 • Καθημερινός ποιοτικός έλεγχος των ημιέτοιμων προϊόντων με τα οποία τροφοδοτείται η παραγωγή
 • Έλεγχος Υγιεινής προσωπικού

 

 Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση σε Βιομηχανία- Παραγωγή Τροφίμων
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή χρήση Η/Υ

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες 

 • Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας, οργάνωσης
 • Όρεξη για δουλειά και μάθηση
 • Δυναμικός, Συνεπείς, Παρατηρητικός
 • Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας. Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.