ΑΣΕΠ 1Κ/2023: Αιτήσεις τώρα για μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

230 προβολές 16 Μαρτίου 2023

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Αποστολή βιογραφικών έως

21 Απριλίου 2023

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Αποδελτίωση

Επιστημονικό Αντικείμενο
Μηχανολόγων Μηχανικών Νομική Πληροφορική Πολυτεχνική

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε ολόκληρη η προκήρυξη 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 52 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσω του διαγωνισμού 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού του 2023, αρχίζει στις 3 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
  • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ προκηρύσσει:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Ολόκληρη η προκήρυξη 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ