ΑΡΜΑ ΑΕΒΕ _ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός _ Λάρισα

58 προβολές 11 Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΑΡΜΑ ΑΕΒΕ

Αποστολή βιογραφικών έως

28 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας

Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Μηχανολόγων Μηχανικών

Η ΑΡΜΑ ΑΕΒΕ ζητά Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο με σχετική εμπειρία, ως Project Manager για τα ΦΒ της έργα.

Απαραίτητα Autocad, MsOffice, Αγγλικά.

Αποστολή βιογραφικών: admin@arma-mechanics.com

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.