Ανακοίνωση σχετικά με την «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

124 προβολές 13 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ότι η 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες αναμένεται να δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2021με έναρξη υποβολής των Αιτήσεων τον Μάρτιο του 2022.

H δράση αυτή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει ως στόχο την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.

Ο προϋπολογισμός της Προκήρυξης ανέρχεται στο ύψος των 5.000.000 ευρώ και η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από 12 έως 36 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr/).

Η Προκήρυξη καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://www.elidek.gr/) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr).

Μπορείτε, επίσης, να δείτε για δική σας ενημέρωση την προηγούμενη προκήρυξη (3η πρόσκληση) εδώ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.