Ζητείται Fundraising and Events Specialist στο Junior Achievement Greece (Χαλάνδρι, Αττικής)

39 προβολές 19 Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Junior Achievement Greece

Αποστολή βιογραφικών έως

29 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Αποδελτίωση

Επιστημονικό Αντικείμενο
Marketing

Description

Are you passionate about making a positive impact through relationship building, impact fundraising and events management? If so, we have an exciting opportunity for you to join our team as a Fundraising and Events Specialist. In this role, you will play a crucial part in our mission to expand our support network and successfully implement a major European event in 2025.

Junior Achievement Greece (JA Greece), a non-profit organization in the education management industry, is seeking a Fundraising and Events Specialist to join the team. JA Greece offers a variety of educational programs to school and university students that focus on entrepreneurship, financial literacy, and workreadiness. As the Fundraising and Events Specialist, you will be a vital part of the team, responsible for executing JA Greece’s fundraising strategies, as well as organizing events to promote the organization’s objectives.

Key Responsibilities:

 1. Corporate and VIP Communication:
  • Cultivate and maintain relationships with corporations and VIP supporters.
  • Work closely with our CEO to expand the network of our corporate support.
  • Develop communication strategies to engage and foster relationships with key stakeholders to increase brand awareness and engagement.
  • Create compelling content, including newsletters, and impact reports, to showcase our impact and initiatives.
  • Conducting research on fundraising opportunities.
  • Analyze and report on the impact of fundraising strategies.
 2. Event Support:
  • Collaborate with external event agency to plan and execute a major European event in 2025.
  • Oversee logistical aspects of event planning, including venue selection, vendor coordination, and budget management.
  • Work closely with JA Europe Team.

Requirements

 • Bachelor’s degree in Communications, Public Relations, Marketing, or a related field.
 • 2-4 years of relevant experience in communications, public relations, or event management.
 • Strong writing and editing skills in Greek and English.
 • Proficiency in social media management.
 • Excellent interpersonal and networking abilities.
 • Creative thinking and problem-solving skills.
 • Ability to work in a fast-paced environment and meet deadlines.

Benefits

 • An opportunity to work for a meaningful cause and make a real difference in the community.
 • A collaborative and supportive work environment.
 • Learning & Development Opportunities.
 • Extra vacation days
 • Hybrid work
Οφέλη
-Μια ευκαιρία να εργαστούμε για έναν ουσιαστικό σκοπό και να κάνουμε πραγματική διαφορά στην κοινότητα.
-Ένα συνεργατικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
-Ευκαιρίες Μάθησης & Ανάπτυξης.
-Επιπλέον ημέρες διακοπών
-Work From Home (με έδρα την Αθήνα)
Βασικές Ευθύνες:
-Εταιρική και VIP Επικοινωνία:
-Καλλιεργήστε και διατηρήστε σχέσεις με εταιρείες και υποστηρικτές VIP.
-Συνεργαστείτε στενά με τον CEO μας για να επεκτείνουμε το δίκτυο της εταιρικής υποστήριξης μας.
-Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας για τη συμμετοχή και την προώθηση σχέσεων με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της δέσμευσης της επωνυμίας.
-Δημιουργήστε συναρπαστικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων, και αναφορές αντίκτυπου, για να προβάλλετε τον αντίκτυπο και
-Διεξαγωγή έρευνας για ευκαιρίες συγκέντρωσης χρημάτων.
-Ανάλυση και αναφορά για τον αντίκτυπο των στρατηγικών συγκέντρωσης χρημάτων.
Υποστήριξη Εκδηλώσεων:
-Συνεργαστείτε με εξωτερική υπηρεσία εκδηλώσεων για να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκδήλωση το 2025.
-Επιβλέψτε τις υλικοτεχνικές πτυχές του προγραμματισμού εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής τόπου, του συντονισμού των πωλητών και της διαχείρισης του προϋπολογισμού.
Συνεργαστείτε στενά με την JA Europe Team.
Απαιτήσεις
Πτυχίο Bachelor στις Επικοινωνίες, Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ ή σε σχετικό τομέα.
2-4 χρόνια σχετικής εμπειρίας σε επικοινωνίες, δημόσιες σχέσεις ή διαχείριση εκδηλώσεων.
Ισχυρές δεξιότητες γραφής και επεξεργασίας σε ελληνικά και αγγλικά.
Ικανότητα στη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Εξαιρετικές δυνατότητες διαπροσωπικής και δικτύωσης.
Δημιουργική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
Δυνατότητα εργασίας σε γρήγορο περιβάλλον και τήρηση προθεσμιών.

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ