Έμμισθη Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Αριστείας CYENS, στην Κύπρο

188 προβολές 08 Απριλίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

19 Απριλίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Το Κέντρο Αριστείας CYENS (πρώην RISE) είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο με εξειδίκευση στα διαδραστικά μέσα, έξυπνα συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες, με σκοπό να γίνει κέντρο αριστείας κι ενδυνάμωσης της γνώσης και της μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή.

Το CYENS αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ των τριών δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας, και δύο καταξιωμένων διεθνών εταίρων, το Max Planck Institut Informatik (MPI) της Γερμανίας και το University College London (UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το CYENS δίνει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτους να εμπλακούν στο ερευνητικό δυναμικό της ομάδας για την καλοκαιρινή περίοδο 2021 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος), για 6 έως 12 εβδομάδες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Δείτε την σχετική ανακοίνωση παρακάτω στα αγγλικά:

CYENS Center of Excellence is pleased to announce its Summer 2021 Internship Program for undergraduate- and graduate-level students and early career individuals. Designed to act as an integrator of academic research and industrial innovation, CYENS will use its Internship Program to inspire talented young researchers by exposing them to cutting-edge methods and Research in Interactive media, Smart systems and Emerging technologies.

Interns will have the opportunity to carry out research as part of one of the Center’s Multidisciplinary Research Groups (MRGs). They will be introduced to the use of the latest methods and techniques in a chosen field or fields and, in the center of Nicosia and will become part of CYENS’s lively ecosystem of academics, researchers, creative and onward-looking people, innovators, entrepreneurs and practitioners.

DETAILS OF THE PROGRAM

A number of paid Internship slots are offered for full-time engagement. Applicants must be available for 6 to 12 weeks between June 1 and September 30, 2021. Interns will be expected to give an open presentation of their work and findings before the end of their time with CYENS.

HOW TO APPLY

Applicants should submit via email to internships@cyens.org.cy, using  the  subject line “Application: CYENS CoE Summer 2021 Internship Program”, the following items:

1)A short statement of interest (max. 300 words) describing any relevant experience and indicating their top 3 Internship Projects found here
2) A Curriculum Vitae
3) Transcripts of coursework
4) Contact information
5) Availability dates

ELIGIBILITY CRITERIA

Applicants must be able to work in CYENS’s premises in Nicosia and must be either:

  • Undergraduate students (BA, BSc);
  • Post-Graduate students (MA, MSc and PhD);
  • Early career individuals (who have graduated from university within the last year)
  • For non-EU applicants an entry visa and/or work permit may be required

Application deadline extended: Monday, April 19th 2021

*Important Note: Due to the corona virus pandemic remote internship arrangements will be considered and assessed on a case-by-case basis.

For any inquiries please contact internships@cyens.org.cy.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.