Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

A niche consultancy specializing in decision support systems for the retail industry.

Ημερομηνία Παρουσίασης

09/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι sustainability πολιτικές που ακολουθούν οι εταιρίες επηρεάζουν την απόφαση των millenials και των generation z κατά την επιλογή εργασίας;

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:
Θετικές Επιστήμες (φυσική, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, βιολογία, γεωλογία)

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
Μεταπτυχιακός φοιτητής/τριαΚάτοχος μεταπτυχιακούΔιδακτορικός φοιτητήςΚάτοχος Διδακτορικού

Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά άριστη γνώση

Προϋπηρεσία:
Επιθυμητή

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Εκπληρωμένες

ΕΣΠΑ