ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Παραγωγή χημικών ουσιών, χημικών  προϊόντων και συνθετικών ινών
Διεύθυνση: Θεση Κορματζινι, Νομός Βοιωτίας - T.K.: 32009
Τηλ. Επικοινωνίας: 2262059971