ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Α&Γ ΤΑΒΑΚΗ 4Α, Θεσσαλονίκη - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310463516