Χριστίνα Βασδόκα και Σια ΕΕ “Be Genius”

Κλάδος Επιχείρησης:  Εκπαίδευση 
Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΜΚΟΥ 15, Νομός Πέλλας - T.K.: 58100
Τηλ. Επικοινωνίας: 6982935512
ΕΣΠΑ