ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. -STERLINA

Κλάδος Επιχείρησης: Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών  υλών και προϊόντων
Περιγραφή:
Διεύθυνση: ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΕΜΠΡΑΡ 13, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54625
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310534103
Ιστοσελίδα: