ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΔΑ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 9, Σίνδος - T.K.: 57022
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)2310797505
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ