ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και  Καπνοβιομηχανία 
Διεύθυνση: ΙΩΝΙΑ, Μακεδονία - T.K.:
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310289129
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ