ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Εκπαίδευση 
Διεύθυνση: ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ, Κασσάνδρεια - T.K.: 63077
Τηλ. Επικοινωνίας: 2374025444
ΕΣΠΑ